December 2, 2021

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การประกวดพานบายศรี ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๔

ยอดคนดู : 6
November 5, 2021

สถิติการสมัครโควตา 2565

ยอดคนดู : 157
November 2, 2021

รับสมัครผู้สนใจ เข้าศึกษาต่อ โดยใช้สิทธิพิเศษ (โควตา)

ลิงค์สมัครเรียน รอบโควตา ยอดคนดู : 222
October 28, 2021

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ โดยใช้สิทธิพิเศษ (โควตา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565

ยอดคนดู : 118