September 21, 2020
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานห้องสมุดและวิทยบริการ) และนักการภารโรง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง   ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้คัดเลือกผู้ได้รับการพิจารณาเข้าคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานห้องสมุดและวิทยบริการ) 1 อัตรา และ นักการภารโรง 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 10 – 17 กันยายน […]
September 18, 2020
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและวิทยบริการ และนักการภารโรง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานห้องสมุดและวิทยบริการ)  จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 10 – 17 กันยายน 2563 นั้น บัดนี้ […]
September 10, 2020
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และนักการภารโรง)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  2  อัตรา  ได้แก่ เจ้าหน้าที่งานห้องสมุดและวิทยบริการ                          จำนวน  1  อัตรา นักการภารโรง  […]
August 21, 2020
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  นักการภารโรง  จำนวน 3 อัตรา   ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 3 ตำแหน่ง ในระหว่างวันที่ 13 – 20 สิงหาคม 2563  และทำการสอบคัดเลือก ในศุกร์ที่ 21 […]