January 8, 2021
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สอนภาษาจีน)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอนภาษาจีน)             ตามที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาสามัญสัมพันธ์ เพื่อสอนวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 – […]
December 28, 2020

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอนภาษาจีน 1 ตำแหน่ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ชาวไทย เพื่อสอนภาษาจีน ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ชาวไทย เพื่อทำการสอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1) จบการศึกษา ระดับปปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง […]
December 2, 2020
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ)   ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้คัดเลือกผู้ได้รับการพิจารณาเข้าคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ) โดยเปิดรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563 และทำการสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม […]
November 27, 2020
ข่าวงานบุคลากร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (แฟขั่นและสิ่งทอ)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ)  จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 23 – 27  พฤศจิกายน 2563 นั้น บัดนี้ […]