ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

February 26, 2020

วันที่26 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้จัดสอบประเมิน Project work สาขาการบัญชี สาขาMICE สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการสำนักงาน

วันที่26 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้จัดสอบประเมิน Project work สาขาการบัญชี สาขาMICE สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการสำนักงาน   ยอดคนดู : 572
February 24, 2020

ขอแสดงความยิ่งกับ ดร.นัยนา เจริญพล

  ขอแสดงความยิ่งกับ รองฝ่ายวิชาการ ดร.นัยนา เจริญพล ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยอดคนดู : 298
February 20, 2020

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เข้าศึกษาดูงาน

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย นำทีมโดยนางอนงค์ลักษณ์พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รองชูศักดิ์ เปาอินทร์ ได้นำชมห้องเรียนเฉพาะทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ยอดคนดู : 251