งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

December 29, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยอดคนดู : 241
December 17, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบัญชี แบบเว็บเบสเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบัญชี แบบเว็บเบสเทคโนโลยี ประกาศประกวดราคา ยอดคนดู : 384
December 3, 2020

ร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์ชุดปฏิบัติการบัญชี แบบเว็บเบสเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์ชุดปฏิบัติการบัญชี แบบเว็บเบสเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ร่างประกาศประกวดราคา ยอดคนดู : 328
November 17, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาฯ ยอดคนดู : 271