งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

March 19, 2020

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร และชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร และชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2ร่างปรับปรุงประกาศ ครั้งที่ 1 ยอดคนดู : 23
March 19, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการค้าปลีกและการตลาด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการค้าปลีกและการตลาดประกาศจัดซื้อชุดปฏิบัติการค้าปลีกฯ ยอดคนดู : 21
March 2, 2020

ประกาศร่างรับฟังคำวิจารณ์ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการค้าปลีกและการตลาด

ประกาศร่างรับฟังคำวิจารณ์ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการค้าปลีกและการตลาดร่างประกาศประกวดราคาฯ ยอดคนดู : 132
March 2, 2020

ประกาศร่างรับฟังคำวิจารณ์ประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร และชีวิตประจำวัน

ประกาศร่างรับฟังคำวิจารณ์ประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร และชีวิตประจำวันร่างประกาศประกวดราคาห้องภาษา ร่างประกาศประกวดราคาห้องภาษา ยอดคนดู : 135