งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

February 20, 2020

ประกาศร่างรับฟังคำวิจารณ์ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ

ประกาศร่างรับฟังคำวิจารณ์ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ร่างประกาศประกวดราคาซื้อคอมฯ ยอดคนดู : 115