งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

March 2, 2020

ประกาศร่างรับฟังคำวิจารณ์ประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร และชีวิตประจำวัน

ประกาศร่างรับฟังคำวิจารณ์ประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร และชีวิตประจำวันร่างประกาศประกวดราคาห้องภาษา ร่างประกาศประกวดราคาห้องภาษา ยอดคนดู : 268
February 20, 2020

ประกาศร่างรับฟังคำวิจารณ์ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ

ประกาศร่างรับฟังคำวิจารณ์ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1ร่างประกาศประกวดราคาซื้อคอมฯ ยอดคนดู : 228