ข่าวงานทะเบียน วัดผล

October 1, 2018

ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

คลิก Download เอกสารสำหรับลงทะเบียน ยอดคนดู : 278
November 22, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใบสมัครเข้าศึกษาโดยใช้สิทธิพิเศษ (โควตา)

ใบสมัคร โควต้า 62 ประกาศ รับสมัคร โควต้า ปวช.62 ประกาศรับสมัคร ปวส. 62 หนังสือส่ง โควต้า 62 ยอดคนดู : 314
December 27, 2018

ประกาศรายชื่อนักเรียน กำหนดวันมอบตัวนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน กำหนดวันมอบตัวนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2562 ยอดคนดู : 1,058
April 1, 2019

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ1-62 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปวช.1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ปวส.1-62 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ป.ตรี ยอดคนดู : 637