ข่าวงานทะเบียน วัดผล

October 1, 2018

ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

คลิก Download เอกสารสำหรับลงทะเบียน ยอดคนดู : 65
November 22, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใบสมัครเข้าศึกษาโดยใช้สิทธิพิเศษ (โควตา)

ใบสมัคร โควต้า 62 ประกาศ รับสมัคร โควต้า ปวช.62 ประกาศรับสมัคร ปวส. 62 หนังสือส่ง โควต้า 62 ยอดคนดู : 117
December 27, 2018

ประกาศรายชื่อนักเรียน กำหนดวันมอบตัวนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน กำหนดวันมอบตัวนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2562 ยอดคนดู : 362