August 24, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนว จำนวน 1 อัตรา

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนว จำนวน 1 อัตรา ขอเลื่อนการรับสมัครออกไป ถึงวันที่ 30 สิงหสคม 2561 หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาวุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา (มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน / มีความรู้ในด้านการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล / มีความรู้ด้านกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือเคยกู้ยืม จะพิจารณาเป็นพิเศษ) […]
August 30, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน 1 อัตรา

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน 1 อัตรา หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาวุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี (มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน / มีความรู้ในด้านการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล) 2. สัญชาติไทย 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป 4. […]
August 30, 2018

วิทยาลัยฯ ขอเลื่อนการสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แนะแนว

วิทยาลัยฯ ขอเลื่อนการสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แนะแนว ออกไป และจะแจ้งวันสอบให้ทราบอีกครั้งที่ เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ยอดคนดู : 237
September 5, 2018

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 24 – 30 สิงหาคม 2561 และทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 แล้วนั้น บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ อันดับที่ 1 นางสาวมุทิตา […]