ข่าวประชาสัมพันธ์

May 19, 2018

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความรู้และทักษะการออกแบบเว็บไซต์” 27-28 สิงหาคม 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความรู้และทักษะการออกแบบเว็บไซต์” 27-28 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง “สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล” วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ยอดคนดู : 381
May 19, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษา รณรงค์กิจกรรม 5 ส.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความรู้และทักษะการออกแบบเว็บไซต์” 27-28 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง “สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล” วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ยอดคนดู : 324
May 19, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นประเมินสถานศึกษาสะอาด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความรู้และทักษะการออกแบบเว็บไซต์” 27-28 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง “สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล” วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ยอดคนดู : 380
May 19, 2018

งานแสดงกตเวทิตาจิต สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

งานแสดงกตเวทิตาจิต สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ยอดคนดู : 335