ข่าวประชาสัมพันธ์

May 28, 2018

สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

งาน เดิน วิ่ง ปั่น การกุศล ยอดคนดู : 320
June 3, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่เอาบุหรี่

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รณรงค์ไม่ข้องเกี่ยวกับบุหรี่และยาเสพติด ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31พค 2561 “ คนรุ่นใหม่ เขาไม่สูบบุหรี่กันแล้วค่ะ…!” เด็กๆกล่าว. “ เราเป็นหนึ่งได้ ไม่ต้องพึ่งบุหรี่ “ ยอดคนดู : 262
June 3, 2018

บันทึกข้อตกลงระหว่างอาชีวศึกษาและบริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย ) จำกัด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ ( ประเทศไทย) จำกัด 1 มิย. 2561ในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานศึกษา ครอบคลุมทั้งภายในองค์กร การพัฒนาบุคลากร ผู้เรียน และระบบการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้คำปรึกษาสำหรับการวางแผน ออกแบบ และการพัฒนาระบบ Cisco’Network Infrastructures Hardwares Softwares ,Service ครอบคลุมทุกเทคโนโลยีเครือข่าย. รวมทั้งยกระดับความรู้ ทักษะผู้สอน เกี่ยวกับ Cisco’s […]
June 3, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เตรียมจัดกิจกรรมการกุศล เพื่อหารายได้นำไปจัดซื้อคุรุภัณฑ์พื้นฐานเพื่อการศึกษา ให้กับศูนย์ศิลปาชีพเฟื่องฟ้า

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เตรียมจัดกิจกรรมการกุศล เพื่อหารายได้นำไปจัดซื้อคุรุภัณฑ์พื้นฐานเพื่อการศึกษา ให้กับศูนย์ศิลปาชีพเฟื่องฟ้า ยอดคนดู : 434