ข่าวประชาสัมพันธ์

June 22, 2018

“ เดิน วิ่ง ปั่น…การกุศล…! กิจกรรมที่รักตนเองและอาทรผู้อื่น. …!!ได้ทั้งบุญ สุขภาพ และมิตรภาพ…!ที่KVC …!!”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดยสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู. ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศล เดิน วิ่ง ปั่น เมื่อ 17 มิย 2561 ที่เริ่มต้นจากหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น. ออกขับเคลื่อนไป 3 เส้นทางสาย Romantic rode สู่เส้นชัยที่รั้ววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น. ด้วยระยะทาง เดิน 4 กม. วิ่ง 10.5. กม […]
June 29, 2018

Focus Group วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

Focus Group ในการวิจัยการศึกษาค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ประเภทวิชาคหกรรม และประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ยอดคนดู : 267
June 29, 2018

ประเมินสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเมินสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา รอบ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 19 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ยอดคนดู : 486
June 29, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ ประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ยอดคนดู : 260