ข่าวประชาสัมพันธ์

October 2, 2021

การฉีดวัคซีน (Pfizer) ในเด็กนักเรียน (ชมคลิปวิดีโอ จาก กรมควบคุมโรคติดต่อ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ THOHUN)

ยอดคนดู : 68
October 12, 2021

พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ห้องเกียรติยศ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดยมีนางสาวนัยนา เจริญพล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เป็นประธานในพิธี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา […]
October 28, 2021

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)

ยอดคนดู : 39
October 28, 2021

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ยอดคนดู : 23