October 3, 2018

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนประจำห้องเรียนด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)

ยอดคนดู : 352
October 18, 2018

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนประจำห้องเรียน (รอบ 2)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ครั้งที่ 2 สเปค 17102561 ยอดคนดู : 302
October 26, 2018

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนประจำห้องเรียน (รอบ 3)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ครั้งที่ 3 สเปค25102561 ยอดคนดู : 363
November 1, 2018

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนประจำห้องเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนประจำห้องเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยอดคนดู : 270