December 17, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบัญชี แบบเว็บเบสเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบัญชี แบบเว็บเบสเทคโนโลยี ประกาศประกวดราคา ยอดคนดู : 384
December 29, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยอดคนดู : 241
January 26, 2021

ร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์การประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสำนักงานธุรกิจท่องเที่ยว/บริษัททัวร์จำลอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องสำนักงานท่องเที่ยว ยอดคนดู : 428
February 3, 2021

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสำนักงานธุรกิจท่องเที่ยว/บริษัททัวร์จำลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาสำนักงานท่องเที่ยว ยอดคนดู : 415