ข่าวงานครูที่ปรึกษา

March 19, 2020

คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่องแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563

คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่องแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 http://kvc.ac.th/wp-content/uploads/2020/คำสั่งแต่ตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษ.pdf ยอดคนดู : 463
June 9, 2021

คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่องแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564

ยอดคนดู : 52