September 25, 2018

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิจิตรศิลป์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2561 และทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 17 กันยายน 2561 แล้วนั้น บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว […]
September 13, 2018

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนว จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 – 30 สิงหาคม 2561 และทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 13 กันยายน 2561 แล้วนั้น บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก […]
September 11, 2018

งบทดลอง สู่สาธารณะ เดือน สิงหาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561

September 11, 2018

ประกาศวันสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แนะแนว

ประกาศวันสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แนะแนว วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอแจ้งวันสอบผู้สมัคร ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ งานแนะแนว ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00น. การสอบ มีทั้งสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ ขอให้มาลงชื่อก่อนเวลาสอบ ณ ห้องบุคลากร อาคาร 2 ประกาศ ณ วันที่ 10 […]