October 12, 2018

นักเรียน นักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก นำเสนอผลการฝึกอาชีพและปัญหา อุปสรรค ประสบการณ์ จากการฝึกงาน

นักเรียน นักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ที่กลับมาจากจากฝึกอาชีพ บริษัท ซีพี ออล์ล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ จำนวน 27 คน นำเสนอผลการฝึกอาชีพและปัญหา อุปสรรค ประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับ ปวส. ฝึกงานครบ หลักสูตรแล้ว 1 ปี และ ปวช. 3 ฝึก1 ปีและจะกลับไปฝึกอีก […]
October 12, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
October 9, 2018

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ 1) ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2) ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง และ 3) นักการภารโรง จำนวน 1 ตำแหน่ง […]
October 9, 2018

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการนำของ นายวิชิต วิเชียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา