วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ช่วยเหลือประชาชน ประสบภัยน้ำท่วม ที่อำเภอบ้านไผ่