งาน Open House วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 20 ธันวาคม 2562