ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับสิทธิพิเศษ(โควตา) เข้า ศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปวส.​ ป.ตรี