ประกาศร่างรับฟังคำวิจารณ์ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการค้าปลีกและการตลาด