วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เร่งทำหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19