ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ปฏิบัติการค้าปลีกและการตลาด