ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานทะเบียน)