ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานทะเบียน)