ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานวิจัย)