ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่งานบุคลากร และ ครูต่างชาติ)