ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ครูสอนภาษาจีน และเจ้าหน้าที่ธุรการ (เลขานุการผู้บริหาร)