ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวไทย เพื่อสอนภาษาจีน และ เลขานุการผู้บริหาร