ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) 3 ตำแหน่ง