คณะศิลปกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้จัดพิธีไหว้ครูช่างสานสัมพันธ์พี่น้องปี’63