โครงการบริการวิชาการด้านสื่อนฤมิต เรื่องการตัดต่อและใส่ effect สำหรับ YouTuber มือใหม่ ณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก