ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง (นักการภารโรง)