ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง (ครูสอนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ)