ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอนภาษาจีน 1 ตำแหน่ง