ร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์การประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสำนักงานธุรกิจท่องเที่ยว/บริษัททัวร์จำลอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)