ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสำนักงานธุรกิจท่องเที่ยว/บริษัททัวร์จำลอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น