ดร.ไพฑูรย์ มาเมือง นายกสมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่าฯ สนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น