ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่สอน)