ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)