ผู้อำนวยการดร.กรรณิการ์ ยอดสง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาได้จัดกิจกรรมวันพระอาชีวะฟังธรรม