นายศุภรักษ์ วะสมบัติ นักศึกษา สาขาคหกรรมศาสตร์ เปิด ร้านบัวบาน ประกอบธุรกิจ ร้านจัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่พิธีการต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ ร้าน ตั้งอยู่ ถนน กสิกรทุ่งสร้าง (สามแยกบ้าน ดอน)