วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา