รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้าฯ)