งบทดลอง สู่สาธารณะ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ปีงบประมาณ 2561