วิทยาลัยฯ ขอเลื่อนการสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แนะแนว