กิจกรรมอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561