วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี