วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ