การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับหน่วย ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น